EmailChoose Note

Instructions :Хората имат любопитни идеи за това, което всъщност е благодатта. Толкова малко хора например виждат, че при отварянето си към красотата на природата, на музиката и изкуството, също биха приканили вниманието на благодатта…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se