EmailChoose Note

Instructions :Прощавайки на тези, които са ни навредили, ние се поставяме в положението да спечелим прошка за вредите, които ние сами сме направили.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se