EmailChoose Note

Instructions :Последната война бележи повратна точка в историята на човечеството. От своята болка и ужас ще се ражда нещо по-добро както материално, така и духовно и нашата задача е да помогнем на тази нова епоха като истински пионери…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se