EmailChoose Note

Instructions :Егоизмът, който фалшифицира нашето истинско чувство за съществуване и материализмът, който изкривява нашето истинско чувство за реалност, са болести, които едва ли могат да бъдат излекувани чрез собствени усилия. Само като се обърнем с доверие и любов, към по-висша сила, независимо дали тя е въплътена в друг човек или в нас , тяхната игра може да бъдат превъзмогната. И все пак нашите собствени усилия трябва първо да започнат лечебния процес.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se