EmailChoose Note

Instructions :Истината ще ни бъде дадена: няма да  бъдем оставeни да гладуваме за нея. Но тя ще бъде дадена в зависимост от това доколко сме подготвени да я получим.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se