EmailChoose Note

Instructions :Tвърдението, че тези по-прости методи като предаността или повтарянето на изявление могат да доведат до целта, не са нито верни, нито неверни. Защото те водят до философския път, който от своя страна води директно до целта.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se