EmailChoose Note

Instructions :И Шанкара и Рамана Махарши са сочели отъждествяването с физическото тяло като невежество. Първото води до ,,никаква надежда за освобождение и второто е ,,коренът и причина на всички неприятности. Това, което те твърдят е безусловно вярно. Но в началото най-лесно се изпада в тази идентификация. Тъй като това е първата самоличност, която всеки познава. Грешката е , че се спира дотук без опит за по-дълбоко разбиране. Ако той продължи с дълготрайно, упорито и непрекъснато усилие-би могъл най-вероятно да намери истината: познание, което да измести невежеството.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se