EmailChoose Note

Instructions :Докато не се научи, че неговият враг е самото его, с всички умствени и емоционални нагласи, които вървят с него, усилията му да се освободи духовно се въртят само в кръг.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se