EmailChoose Note

Instructions :Човек може да задържа само една мисъл в един определен момент ... Прилагайки това, следва че той държи мисълта за своето лично его определена така, че тя му пречи да постигне идентификация с Висшия Аз…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se