EmailChoose Note

Instructions :t Трябва да се очаква, че егото ще се защитава, дори ако това трябва да доведе до ангажиране в търсене, което очевидно завършва в собствено понижение.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se