EmailChoose Note

Instructions :Егото седи до него чакайки го да се измами нежно, да направи грешни решения и фалшиви тълкувания. Те ще възпрепятстват растежа му в истината и по този начин егото запазва живота си.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se