EmailChoose Note

Instructions :Докато самоличността се чувства достатъчно разумна, за да взима всички решения сама и да решава всички свои проблеми, толкова дълго ще има преграда между нея и Висшата сила .
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se