Email







Choose Note

Instructions :



Трябва да се научим да разпознаваме индивидуалния Аз, личността, егото като умствен модел и следователно да се абстахираме от него, да се отдалечим и поставим разстояние между него и същинския аз, да се откъснем все повече и повече от него. В процеса на развитие на този процес, ние пребъдваме все повече и повече в Истината, просветлението.
Source: The Notebooks of Paul Brunton





Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se