EmailChoose Note

Instructions :Такова е разделението , което прави егото при повечето хора. Макар да носят божественото съкровище със себе си, те не го възприемат.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se