EmailChoose Note

Instructions :Да, нека допуснем, че човекът се движи и действува с животинско тяло, но нека не се забравя, че той мисли с човешки мозък и чувства със сърце, способно да отговори на призивите на благодеятелността. Освен това, в него има нещо, което се стреми към духовност.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se