EmailChoose Note

Instructions :Целта, към която човек бавно пътува с последователни стъпки, е тройна: напълно развита среда, напълно развита интелигентност и реализирана душа. Последната е най-добра, а другите две са нейни служители, защото тук той първо стига до разбиране и после до осъзнаване на себе си. Да, той е на път към голямото събуждане в пълно самосъзнание.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se