EmailChoose Note

Instructions :Има същества, които не са подвластни на същите закони, които управляват физическото съществуване на човечеството. Те обикновено не са видими за човека. Те са богове.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se