EmailChoose Note

Instructions :Жителите на всяка планета са на различни етапи на еволюция: някои на по-висок други на по-нисък. Това се отнася не само за хората, но и за животните и дори за растенията. В определен период от развитието си те преливат на големи вълни от една планета на друга отивайки там, където могат да намерят най добри условия за развитие, според сегашното си състояние или най близкото бъдещо състояние. Поради това по-изостаналите и назадничави отпадат на планета където условията са на по-ниско ниво, тъй като те там се чувсвуват у дома си. От друга страна пионерите, отличили се от масите, не можейки да продължават в същите условия, преминават към планета с по-висок стадий на развитие.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se