EmailChoose Note

Instructions :Той ще се задоволи да засажда семена-мисли и ще очаква и работи с търпение. Ще знае и вярва в присъщата сила на истинските идеи, които постепенно ще добиват собствено плодотворно съществуване.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se