EmailChoose Note

Instructions :На търсещия трябва да се каже, че тишината винаги е. Всъщност тя е във всеки човек. Но той трябва да се научи, първо да я допусне и второ, как да стори това. Първото нещо, с което да се започне е възпоменанието. Второто: да се разпознае вътрешния подтик. А за останалото, тя самата ще го ръководи и доведе към себе си.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se