EmailChoose Note

Instructions :Светлината която търси, ръководството от което се нуждае и силата която му е необходима ще дойдат вследствие от тишината.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se