EmailChoose Note

Instructions :Когато волево сте се научили да изпразните съзнанието си от мислите, вашите безпокойства също така автоматично ще изчезнат. Това е и един от реално оценимите плодове на йогата.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se