EmailChoose Note

Instructions :Пречистването на сърцето и успокоението на ума са необходими предпоставки за проникване във Висшето Себе.Те принадлежат към Дългия път.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se