EmailChoose Note

Instructions :Прозрението го довежда до земя, в която не тече мляко и мед, а доброта и красота, мир и мъдрост. Това е най-добрият момент в живота му.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se