EmailChoose Note

Instructions :Понастоящем това мистично преживяване намира убежище в човешкия вид. Но тъй като това е и крайното и върховно преживяване на този вид, няма причина, да не стане общочовешко в процеса на еволюционното развитие.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se