EmailChoose Note

Instructions :Той може да се задържи в това състояние без его само за кратко. Егото скоро се издига отново и славното присъствие се оттегля, тъй като двете са несъвместими.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se