EmailChoose Note

Instructions :... Неговата задача е една от най-старите в човешката история - да убеди мъжете и жените, че си заслужава да се запитат: Какви са основните ценности на човешкия живот?
Source: The Notebooks of Paul Brunton


…”Бог гледа на задължението да обяви Неговото послание за най-достойното от всички дела, пише персийският пророк Бахаулла. След като е напълно ангажиран в това начинание, той ще чувства все повече и повече, че е част от движение на настъпващата вълна…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se