EmailChoose Note

Instructions :… Докато метафизиката се стреми да ни издигне до супер физическата идея, чрез мисленето, медитацията се стреми да ни издигне интуитивно, докато етиката се стреми да ни издигне до нея чрез практическа доброта, изкуството се стреми да направи същото чрез чувствата и оценяването на красотата. Философията, в нейните прекрасни широта и баланс, обхваща и синтезира всичките четири и накрая поставя завършека им - прозрението.
Source: The Notebooks of Paul Brunton


Такова революционно придобиване на прозрение, което задължително се явява в човешкия живот, може да се развие само чрез преодоляване на огромната сила на обичайното погрешно мислене; чрез неутрализиране на огромната тежест на обичайното погрешно чувство и чрез противодействие на огромната сила на обичайното погрешно действие. Накратко, познатата личност аз трябва да загуби почвата под краката си. Това се извършва от тройна дисциплина. Комбинираната тройна техника се състои от метафизично отразяване, мистична медитация и постоянно възпоменание в условия на активно незаинтересовано служене...
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se