EmailChoose Note

Instructions :… Докато метафизиката се стреми да ни издигне до супер физическата идея, чрез мисленето, медитацията се стреми да ни издигне интуитивно, докато етиката се стреми да ни издигне до нея чрез практическа доброта, изкуството се стреми да направи същото чрез чувствата и оценяването на красотата. Философията, в нейните прекрасни широта и баланс, обхваща и синтезира всичките четири и накрая поставя завършека им - прозрението.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se