EmailChoose Note

Instructions :Най ценният метафизичен плод на квантовата теория е откритието: универсалните процесите протичащи във времето и пространството, произлизат от това, което всъщност не е пространство и време.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se