EmailChoose Note

Instructions :Колкото повече осъзнава онова в себе си, което го свързва със Вселенското съзнание, толкова по- добре осъзнава висшата сила която стои в основата на живота, върховната интелигентност на световната съдба. Тя му доставя това, от което наистина се нуждае, за да изпълни истинската цел на своето земно съществуване. С тази осъзнатост идва желанието да предостави живота си в ръцете на Бога, изоставяйки всеки страх за бъдещето, размишения над миналото и вълнение от настоящето.....
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se