EmailChoose Note

Instructions :Отдаването на Висшия Аз е едно; апатичната оставка към живота е друго. Единият акт ражда мистичната интуиция или е последица от нея. Другият просто изключва или предотвратява възникването на такава интуиция.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se