EmailChoose Note

Instructions :До степента, в която той може да предаде ума си на висшето Аз, така той може да предаде притесненията и страховете, които вървят заедно с него.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se