EmailChoose Note

Instructions :Ние се мъчим да намерим Бог, бленуваме за това, което изглежда недостижимо, и не трябва да задържаме нищо назад, да даваме всичко, да се смирим пред всеки, докато егото се стопи до последния си косъм.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se