EmailChoose Note

Instructions :Тъй като истината може да бъде разгледана от различни гледни точки, тъй като има различни аспекти, е желателно да има разнообразие от доктрини и възгледи. Когато се прави опит тя да бъде завинаги превърната в постоянно вероизповедание, тогава се създава секта и се въвеждат сектантски предразсъдъци.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se