EmailChoose Note

Instructions :Да объръщаме поглед към минали времена и да търсим подобни ситуации в тях и да наблюдаваме какво се е случило след това, това няма да ни възползува. Такава ситуация никога не е съществувала преди. Тя няма исторически прецедент.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se