EmailChoose Note

Instructions :Философията днес представлява убежище за тези, които страдат от омразата и съперничеството в света, както и източник на доброта и мъдрост за тези, които искат да наситят живота си със смисъл.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se