EmailChoose Note

Instructions :Когато ние напълно разберем тази велика истина, когато смирено признаем, че целият човешки живот е под влиянието на закона за последствията, ние превръщаме добродетелта в необходимост.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se