EmailChoose Note

Instructions :… Нашите погрешни дела създават скърби не само за другите, но и за самите нас. Доброто действие води до възвръщане на добрия късмет. Нека не бягаме от действието на този фин закон за морална отговорност…
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se