EmailChoose Note

Instructions :Само когато осъзнава, че той самият е бил основната причина за собствените си проблеми, и че другите хора са били само вторичната, тогава той вижда ясно.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se