EmailChoose Note

Instructions :Твоята карма е ускорена; всичко е акцелерирано до определена степен. Това е нужно за определено време за да се постигне по-бърз напредък, активирайки в действие определени страни от характера и ума му. Помисли само за постигнатото от момента когато почна тези учения. Припомни си първоначалното си умствено състояние.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se