EmailChoose Note

Instructions :Егото лесно се успокоява от ласкателство, лесно се  наранява от критика; но човекът, който надхвърля тиранията си, може ясно да  да прецени и двете.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se