EmailChoose Note

Instructions :Бидейки толерирано или осъждано егото си остава могъщо, тъй като и в двата случая то държи човека постоянно ангажиран в авто-центрираност.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se