EmailChoose Note

Instructions :Безместната диета има практически предимства, за почти всеки. Но за идеалистите, които живеят с по-високи цели, тя предлага още повече. Морално има тенденция да намалява безпокойството и страданията на другите, хората или животните и да увеличава това, което Швайцер нарича ”благоговение пред живота.”
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se