EmailChoose Note

Instructions :Освобождаването от напрежението е началото на освобождаване от егото. Отпускането на тялото, чувствата и ума е подготовката на пътя за такова желано съвършенство …
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se