EmailChoose Note

Instructions :Дори ако егото все още живее в него, то се проявява напълно пречистено и проверено. Основните му тенденции на мислене и поведение се развиват отвъд него.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se