EmailChoose Note

Instructions :Той не работи за това поколение нито за тази страна, нито за едно хилядолетие, а за безкрайно дълъг период от време. Затова той е, той трябва да бъде безкрайно търпелив.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se