EmailChoose Note

Instructions :Той чувства, че времето е стихнало напълно, че целият свят и неговото движение са се превърнали в обикновена сянка на мисълта, че той е влязъл в неописуемо и неразрушаемо мълчание.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se