EmailChoose Note

Instructions :Както безпокойството за бъдещето, така и съжалението за миналото са несъвместими със състоянието на спокойното издигане над нещата. То се е над тях и е освободено дори от това да бъде засегнато от промените и натиска на деня.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se