EmailChoose Note

Instructions :Не поглеждайте изобщо назад към миналото, изпълнено с грешки, тъй като познанието, предадено от него и страданието като следствие от него, са довели до силата и мъдростта на Настоящето.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se