EmailChoose Note

Instructions :Той става безпристрастен когато се освободи от всеобщо разпространената тенденция всяка опитност да се свърже с личното его. Безпристрастието го извежда от самия него и го спасява от емоционалното обвързване със средата му.
Source: The Notebooks of Paul Brunton

Your friends Email:
Your Email:

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se